Disminueixen les sancions, amb l´objectiu de poder-les cobrar, s´estableixen requisits per les llicències de transport i horaris. A més, es limita a 2.000 cigarretes el màxim que es pot transportar sense factura.

El Govern ha aprovat la modificació del projecte de llei de control de mercaderies sensibles amb l´objectiu de dificultar el contraban. Disminueixen les sancions, amb l´objectiu de poder-les cobrar, s´estableixen requisits per les llicències de transport i horaris. A més, es limita a 2.000 cigarretes el màxim que es pot transportar sense factura.
El consell de ministres ha aprovat la modificació de la llei de mercaderies sensibles del 1999 amb l´objectiu de millorar el control del contraban. El primer canvi introduït és la consideració també del tabac de picadura com a matèria sensible, ja que, com ha reconegut l´executiu, el seu consum i conseqüentment, el contraban, ha crescut exponencialment els últims anys.

El segon canvi important és en les limitacions del transport dins el país. A partir de deu cartons de tabac o 2 kg d’altres tipus de tabac, el transportista estarà obligat a portar i lliurar la factura si se li requereix. També especifica que la factura ha d’identificar el destinatari i la quantitat, i que en cap cas pot ser un particular.

Pel que fa a les infranccions, es redueix la quantitat de 150.000 a 6.000 euros perquè aquestes tinguin efecte dissuasiu real. Avui en dia, lamenta el ministre portaveu Jordi Cinca, "no li acaba suposant un cost a la persona que ha realitzat la infracció. El que fa normalment és declarar-se insolvent, perquè és una persona amb pocs recursos i per tant, digue-m'ho així, és poc sensible a la infracció".

La modificació també estableix limitació d'horaris de transport, de 6 a 24 hores. "Avui no està restringit cap tipus d'horari. D'aquí ve el problema", creu el director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, qui també recorda que "en algunes ocasions han interceptat algú a altes hores de la matinada transportant tabac i ho justificaven dient que era una operació comercial".

Finalment, pel que fa a obtenir les llicències de transport, el Govern estableixen requisits, com són disposar d'un registre de comerç o no tenir antecedents penals.

Informa: Laia Ferré Marot
Imatges: Marta paixà / Xavi Fajardo

Comentarios